checkspinner language cone patch 34 send menu close
Ongevallenprotocol

Privacy

DTV Consultants DTV Consultants, gevestigd aan Oranjesingel 2 4811 CM Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Oranjesingel  
4811 CM Breda 
+31 76 513 66 00 
privacy@dtvconsultants.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

DTV Consultants verwerkt uw persoonsgegevens als u een vraag stelt via het contactformulier. Wij gebruik uw gegevens uitsluitend om op uw verzoek contact met u op te nemen om uw vraag te beantwoorden. Uw informatie wordt niet in een CRM- of ander systeem opgeslagen zonder uw uitdrukkelijke toestemming vooraf.  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Voor- en achternaam 
  • Naam van de organisatie waar u werkt 
  • Telefoonnummer 
  • E-mailadres 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

DTV Consultants bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u afdoende te informeren over de vragen die u heeft gesteld.  

Delen van persoonsgegevens met derden 

DTV Consultants verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies 

DTV Consultants gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DTV Consultants gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.  

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/  

Op deze website worden cookies geplaatst door derden, te weten Google (Google Analytics). 

Cookienaam: _utma 

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. 

Bewaartermijn: 2 jaar 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

DTV Consultants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld standaard een veilige (HTTPS) verbinding op onze website. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: privacy@dtvconsultants.nl